1. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po Mszy świętej o godz. 16:30, zaś w niedziele po Mszy świętej o godz. 17:00 (w przyszłą niedzielę, po zmianie czasu na zimowy po Mszy świętej o godz. 16:00).

2. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania dziś po nabożeństwie różańcowym.

3. Dziś rozpoczynamy Tydzień Misyjny.
Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na pomoc misjonarzom. Obecnie na misjach pracuje 1903 misjonarzy z Polski.

4. Zapraszamy do pomocy przy sprzątaniu cmentarza jutro od godz. 9:00.

5. We wtorek wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.

6. Od przyszłej niedzieli, po zmianie czasu na zimowy, Msze święte po południowe będą o godz. 16:00.

7. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na potrzeby Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

8. Dziękujemy za odnowienie i zakonsekrowanie krzyża przydrożnego w Niemianowicach.

9. Dziękujemy za ofiary składane na wywóz śmieci z cmentarza mieszkańcom: Gzowic, Osiedla Karszówki, Kłonowa, Bud Niemianowskich, Gzowic Kolonii. Szczególne podziękowania tym, którzy te ofiary zbierali.

10. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy na wypominki za zmarłych. Za zmarłych w wypominkach modlimy się w każdą niedzielę przed Mszą świętą o godz. 12:00.

11. Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas przy PSP w Kuczakch-Kolonii w przyszłą niedzielę przed kościołem sprzedawać będzie znicze.

1. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po Mszy świętej o godz. 16:30, zaś w niedziele po Mszy świętej o godz. 17:00.

2. Dziś obchodzimy będziemy XIX Dzień Papieski. Jest to okazja, by przypomnieć sobie nauczanie św. Jana Pawła II.
Ofiary zbierane do puszek przed kościołem zostaną przeznaczone na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży.

3. Jutro dzień Edukacji Narodowej. Modlimy się za nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz za uczniów.

4. W wtorek 15 października Dzień Dziecka Utraconego. Polecamy w modlitwie wszystkich rodziców, którzy utracili swoje dzieci.

5. W środę 41. rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę piotrową.

6. W piątek, w święto św. Łukasza dzień Służby Zdrowia. Modlimy się za wszystkich troszczących się o nasze zdrowie.

7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny.
Ofiary zbierane na tacę przeznaczone zostaną na pomoc misjonarzom. Obecnie na misjach pracuje 1903 misjonarzy z Polski.

8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 17:00.

9. Dziękujemy mieszkańcom: Drożanek, Wojsławic oraz Kłonowa za ofiarowane dary na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Szczególnie dziękujemy tym, którzy te dary zbierali.

10. Dziękujemy za ofiary składane na wywóz śmieci z cmentarza mieszkańcom: Niemianowic, Wojsławic, Kłonowa i Piskornicy oraz tym, którzy te ofiary zbierali.

11. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy na wypominki za zmarłych. Za zmarłych w wypominkach modlimy się w każdą niedzielę przed Mszą świętą o godz. 12:00.

1. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po Mszy świętej o godz. 16:30, zaś w niedziele po Mszy świętej o godz. 17:00.
Tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w modlitwie w kościele zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinach.

2. Dziś przed naszym kościołem kolejna okazja, by oddać krew i tak pomóc potrzebującym. Zachęcamy wszystkich, by podzielić się tym bezcennym darem z potrzebującymi. O potrzebach krwi możemy przeczytać tu.

2. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XIX Dzień Papieski. Będzie to okazja, by przypomnieć sobie nauczanie św. Jana Pawła II.
Ofiary zbierane do puszek przed kościołem zostaną przeznaczone na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży.

4. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej wraz z rodzicami podczas Mszy świętej o godz. 12:00.

5. Intencja dla Kół Żywego Różańca na październik: modlimy się w intencji ojczyzny.

6. Dziękujemy mieszkańcom Kuczek-Kolonii za ofiarowane dary na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

7. Prosimy o zebranie po 20 zł. od rodziny na wywóz śmieci z cmentarza.

8. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy na wypominki za zmarłych.