1. Przypominamy osobom korzystającym z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, iż dyspensa to nie jest zniesienie obowiązującego prawa czy przepisu kościelnego, ale zamiana. Zatem osoby takie zobowiązane są uczestniczyć we Mszy świętej (uczestniczyć, a nie tylko obejrzeć, czy wysłuchać) za pomocą środków masowego przekazu: radio, telewizja, internet. Ponadto warto w tym dniu więcej czasu poświęcić na osobistą modlitwę, rozważanie słowa Bożego, lekturę religijną.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w rodzinach o godz. 20:30 w łączności z kapłanami, którzy o tej porze modlą się w kościele przed Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy do nawiedzania kościoła w ciągu tygodnia na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Przypominamy też, że w naszej parafii z sakramentu pokuty można korzystać codziennie przed każdą Mszą świętą.

2. W związku z ograniczeniem przez rząd możliwości uczestnictwa w nabożeństwach liturgicznych w kościele do pięciu osób, zachęcamy by na Mszę świętą przychodziły tylko rodziny, które zamówiły intencję mszalną, a pozostali wierni uczestniczyli w nabożeństwach korzystając z mediów. W tej zaistniałej sytuacji w kościele nie będzie dziś nabożeństwa gorzkich żali a w piątek drogi krzyżowej.

3. Dziś Msze święte będą w następującym porządku: 8:00, 10:00 (w Drożankach), 12:0013:3016:0017:00. Podczas każdej Mszy świętej błogosławieństwo palm wielkanocnych.

4. W dni powszednie do Wielkiej Środy włącznie Msze święte o godz. 7:00, 7:30, 17:30 i 18:00.

5. W Wielki Czwartek - pamiątka ostatniej wieczerzy, dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa - Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Następnie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00

6. W Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Pana Jezusa - Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24:00.
W tym dniu obowiązuje tzw. post ścisły, czyli łącznie jakościowy i ilościowy.
Rozpoczynamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia.

7. W Wielką Sobotę - dzień oczekiwania na zmartwychwstanie - adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień. Msza Wigilii Paschalnej o godz. 19:00. Adoracja Zmartwychwstałego Jezusa w Najświętszym sakramencie do godz. 24:00.

8. W Wielkanoc Msze święte o godzinach: 6:008:00, 10:00 (w Drożankach), 12:0013:3017:00. Nie będzie procesji rezurekcyjnej.

9. Intencja dla Kół Żywego Różańca na kwiecień: modlimy się o ustanie epidemii i o powrót do zdrowia dla chorych.

10. Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego i za ofiary składane w ramach jałmużny wielkopostnej, jak również i te składane na potrzeby parafii.

11. Zachęcamy do codziennego odmawiania poniższej modlitwy prosząc Boga o ustanie epidemii:

AKT ZAWIERZENIA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA I CHORYCH Z PROŚBĄ O USTANIE PANDEMII
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Do Ciebie z pokorą wołamy! Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu w niebie. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
św. Janie Pawle, módl się za nami.
św. Faustyno, módl się za nami.
św. Janie Boży, módl się za nami.
św. Kamilu de Lellis, módl się za nami.
św. Joanno Beretto Molla, módl się za nami.
św. Józefie Moscati, módl się za nami.
bł. Hanno Chrzanowska, módl się za nami.
św. Rochu, módl się za nami.
św. Sebastianie, módl się za nami. Amen.

11. Z powodu wprowadzenia ograniczeń przez rząd co do obecności w kościele maksymalnie pięciu osób, nie będzie w Wielką Sobotę poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Prosimy przygotować pokarmy w koszyku, jak co roku i w niedzielny poranek przed wspólnym śniadaniem w gronie rodziny odmówić następującą modlitwę (wypada, aby poprowadził ktoś starszy - głowa rodziny):

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego (1 Tes 5,16-18):

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo (Mt 6,31ab.32b-33):

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się: Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 
Módlmy się: 
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi we Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku oraz decyzją zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 24 marca 2020 roku – udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej wiernym Diecezji Radomskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie. Dyspensa obowiązuje do odwołania stanu epidemii.
Wszystkich, którzy korzystają z dyspensy zobowiązuję do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła i uczestnictwa - szczególnie rodzinnego - we Mszy świętej transmitowanej przez radio, telewizję i internet.
Wszystkich Was, Drodzy Siostry i Bracia, proszę o modlitwę w intencji Ojczyzny i Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a w szczególny sposób w intencji ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, pracowników laboratoriów, przychodni i aptek; w intencji salowych, wolontariuszy, pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zaangażowanych w leczenie i ochronę naszego życia i zdrowia. Proszę także o modlitwę w intencji chorych i zmarłych z powodu epidemii.
Henryk Tomasik
Biskup Radomski


Ogłoszenia parafialne:

1. Przypominamy osobom korzystającym z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, iż dyspensa to nie jest zniesienie obowiązującego prawa czy przepisu kościelnego, ale zamiana. Zatem osoby takie zobowiązane są uczestniczyć we Mszy świętej (uczestniczyć, a nie tylko obejrzeć, czy wysłuchać) za pomocą środków masowego przekazu: radio, telewizja, internet. Ponadto warto w tym dniu więcej czasu poświęcić na osobistą modlitwę, rozważanie słowa Bożego, lekturę religijną.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w rodzinach o godz. 20:30 w łączności z kapłanami, którzy o tej porze modlą się w kościele przed Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy do nawiedzania kościoła w ciągu tygodnia na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Przypominamy też, że w naszej parafii z sakramentu pokuty można korzystać codziennie przed każdą Mszą świętą. Można też umówić się na spowiedź w kościele w innym terminie telefonicznie lub przez skrzynkę e-mailową. Jednocześnie przypominamy, że spowiedź przez telefon czy internet nie jest możliwa.

2. W związku z ograniczeniem przez rząd możliwości uczestnictwa w nabożeństwach liturgicznych w kościele do pięciu osób, zachęcamy by na Mszę świętą przychodziły tylko rodziny, które zamówiły intencję mszalną, a pozostali wierni uczestniczyli w nabożeństwach korzystając z mediów. W tej zaistniałej sytuacji w kościele nie będzie dziś nabożeństwa gorzkich żali a w piątek drogi krzyżowej.

3. Dziś Msze święte będą w następującym porządku: 8:00, 10:00 (w Drożankach), 12:0013:3016:0017:00.
W przyszłą niedzielę porządek Mszy świętych taki sam.

4. W tym tygodniu przypada pierwsza środa, pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

5. W czwartek 2 kwietnia 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

6. Za tydzień niedziela palmowa. Nie będzie procesji z palmami, natomiast błogosławieństwo palm podczas każdej Mszy świętej.

7. Zachęcamy do przeżycia rekolekcji wielkopostnych transmitowanych przez Radio Plus od 30 marca do 3 kwietnia codziennie o godz. 19:10 szczegóły

Drodzy Siostry i Bracia
Chrześcijanin z wiarą przyjmuje każde trudne doświadczenie życiowe i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa. Zawierzamy nasze trudne sytuacje Miłosiernemu Bogu, który jest wszechmocny i rządzi światem w sobie właściwy sposób.  Modlimy się za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa Opiekuna Kościoła i naszych świętych Patronów o miłosierdzie dla nas i świata całego oraz o uwolnienie od epidemii. Modlitwa jest pierwszym zadaniem wynikającym z naszego chrześcijańskiego powołania. Wiele razy w dziejach naszego narodu doświadczyliśmy mocy wielkiej, wspólnej modlitwy. Dziękujemy za to „wspólne trwanie na modlitwie”; za suplikacje oraz modlitwę różańcową w łączności duchowej z kapłanami i siostrami zakonnymi. Bardzo proszę o modlitwę w intencji służb medycznych i osób zaangażowanych w obronę zdrowia Polaków. Wszystkim służbom medycznym składamy wyrazy głębokiego szacunku i wielkiej wdzięczności za ogromny trud wkładany w pracę, której celem jest troska o zdrowie nas wszystkich.
Dziękujemy władzom państwowym, ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom przychodni i laboratoriów, salowym, pracownikom administracji szpitali i przychodni, pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznym, wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w leczenie i ochronę naszego zdrowia.
W czasie trwania stanu epidemicznego stosujemy się do wskazań służb państwowych i sanitarnych śledząc na bieżąco nowe komunikaty.
Zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Od V Niedzieli Wielkiego Postu będą prowadzone rekolekcje przez Radio Plus Radom oraz przez internet.
Radio Plus Radom od 16 marca br. codziennie, o godzinie 18.45, emituje „Duchowy Poradnik Koronawirusowy”, w którym zachęca słuchaczy do otwarcia swoich serc na działanie Pana Boga. O godz. 19.45 słuchacze mają szansę uczestniczyć w "Rekolekcjach o dojrzałości" przygotowanych przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego, dominikanina. Natomiast, od 30 marca do 3 kwietnia, o godzinie 19.10, stacja zaprosi swoich słuchaczy na Wielkopostne Rekolekcje Radiowe dla Rodzin, które poprowadzi Ksiądz Biskup Piotr Turzyński. Ponadto, w każdy piątek Wielkiego Postu, rozważamy o godz. 19.10 stacje Drogi Krzyżowej (bp Piotr Turzyński, ks. Edward Poniewierski, ks. Paweł Gogacz i ks. Mariusz Wilk), a w każdą niedzielę, o 17.00, Radio Plus Radom transmituje Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym z katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Tak jak dotychczas, w dni powszednie Radio Plus Radom transmituje mszę świętą o godzinie 6.00, a w niedzielę o godz. 12.30. W planach jest także transmisja rekolekcji parafialnych z radomskiej katedry od 29 marca do 3 kwietnia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, którą prowadzą także inne media. 
Prosimy o wsłuchiwanie się w informacje podawane przez duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale. Przypominamy, że według obowiązującego prawa kościelnego, czas na spełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej trwa do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, tj. do 31 maja br.
Jerycho Rodzin jest tymczasem zawieszone. Termin rozpoczęcia Jerycha Rodzin zostanie podany w terminie późniejszym.
Biskup Henryk Tomasik 

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”
Informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.). Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły lub pod nr. tel. 32 608 80 83. Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie internetowej. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych. Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.
Redakcja „Gościa Niedzielnego”


Ogłoszenia parafialne:

1. Przypominamy osobom korzystającym z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, iż dyspensa to nie jest zniesienie obowiązującego prawa czy przepisu kościelnego, ale zamiana. Zatem osoby takie powinny uczestniczyć we Mszy świętej (uczestniczyć, a nie tylko obejrzeć, czy wysłuchać) za pomocą środków masowego przekazu: radio, telewizja, internet. Ponadto warto w tym dniu więcej czasu poświęcić na osobistą modlitwę, rozważanie słowa Bożego, lekturę religijną.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w rodzinach o godz. 20:30 w łączności z kapłanami, którzy o tej porze modlą się w kościele przed Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy do nawiedzania kościoła w ciągu tygodnia na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Przypominamy też, że w naszej parafii z sakramentu pokuty można korzystać codziennie przed każdą Mszą świętą.

2. W Wielkim Poście gorzkie żale dziś o godz. 16:00 (w przyszłą niedzielę o godz. 17:00), zaś droga krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16:00, a dla młodzieży i dorosłych o godz. 17:00.

3. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Jest to Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego szczegóły. Deklarację podjęcia adopcji można w dowolnym terminie złożyć w kościele.

4. Od przyszłej niedzieli, po zmianie czasu na letni, w niedziele Msze święte popołudniowe o godz. 17:00.
W przyszłą niedzielę Msze święte będą w następującym porządku: 8:00, 10:00 (w Drożankach), 12:00, 13:30, 16:00, 17:00.

5. Dziś tradycyjnie rozpoczęlibyśmy rekolekcje wielkopostne, które potrwałyby do środy 25 marca. Z powodu pandemii zostały one odwołane. Zachęcamy do korzystania z rekolekcji za pomocą środków masowego przekazu, jak podano wyżej. Spowiedź wielkopostna w te dni w naszej parafii codziennie pół godziny przed Mszami świętymi, a jeśli zajdzie taka potrzeba i po Mszach świętych. Tym, którzy chcą przeżyć rekolekcje w naszym terminie parafialnym proponujemy (oczywiście nie ograniczamy poszukiwania konferencji, katechez i homilii we własnym zakresie w telewizji, radiu czy internecie):

dla dorosłych:
niedziela: lektura Ewangelii wg św. Jana (J 9,1-41) oraz wysłuchanie konferencji
poniedziałek: lektura Ewangelii wg św. Łukasza (19,11-28) oraz wysłuchanie konferencji
wtorek: lektura Księgi Rodzaju (Rdz 27, 1-45 oraz Rdz 32, 25-33) i wysłuchanie konferencji
środa: lektura Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,26-38) i wysłuchanie konferencji 
propozycje drogi krzyżowej:
droga krzyżowa
droga krzyżowa

dla młodzieży:
niedziela: lektura Ewangelii wg św. Jana (J 9,1-41) oraz wysłuchanie konferencji
poniedziałek: wysłuchanie konferencji
wtorek: lektura Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 9,9-13) i wysłuchanie kazania
środa: wysłuchanie konferencji

dla dzieci starszych:
niedziela: lektura liturgii słowa z dzisiejszej niedzieli (I czytaniePsalmII czytanieEwangelia) oraz obejrzenie filmu
poniedziałek: wysłuchanie konferencji
wtorek: wysłuchanie kazania
środa: obejrzenie przedstawienia i wykonanie zadanego w nim zadania

dla dzieci młodszych:
niedziela: lektura wraz z rodzicami liturgii słowa z dzisiejszej niedzieli (I czytanie, PsalmII czytanie, Ewangelia) oraz obejrzenie filmu
poniedziałek: lektura wraz z rodzicami Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 19,1-10) i obejrzenie filmu
wtorek: lektura wraz z rodzicami Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 15,11-32) i obejrzenie filmu
środa: lektura wraz z rodzicami Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 26,1-27,66) i obejrzenie filmu