31 grudnia 2021


Rok 2021 w skali całego świata to kolejny rok walki z pandemią koronawirusa sars-cov-2. Ale dla chrześcijan był to przede wszystkim rok beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od stycznia tego roku diecezją radomską kieruje bp Marek Solarczyk. Wspominaliśmy w tym roku 30. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Radomiu i jego IV pielgrzymkę do ojczyzny. Nasza ojczyzna w tym roku przeżywała również bolesną czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Nasz kościół parafialny w przeżywanym Roku św. Józefa decyzją ks. Biskupa stał się kościołem stacyjnym, w którym można było uzyskać odpusty modląc się za wstawiennictwem naszego Patrona. W tym też roku przeżywaliśmy Jerycho Rodzin i całodobową adorację Najświętszego Sakramentu. Zaś na zakończenie Roku św. Józefa rozpoczęliśmy peregrynację Obrazu Świętej Rodziny w domach rodzin naszej parafii.

W tym roku w naszej parafii dwadzieścia pięcioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia troje dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Szesnaścioro młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych piętnaście małżeństw. Zaś trzydzieści cztery osoby zakończyły ziemski żywot.

Nasza strona internetowa w tym roku miała 84703 odsłony (prawie jedenaście tysięcy więcej, niż w 2020 roku). Najwięcej wejść było w sierpniu – dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt (była to rekordowa liczba miesięcznych odwiedzin od początku istnienia strony). Rekordową liczbę odsłon dziennych zanotowaliśmy w dniu 15 sierpnia (ponad 2600 odsłon). Od początku istnienia strony rekordowym dniem był 14 sierpnia 2015 roku, w którym na naszą stronę było 3194 wejścia. Przez ponad sześć i pół roku istnienia naszej internetowej strony parafialnej zanotowano prawie pół miliona odwiedzin.