Decyzją ks. bpa Marka Solarczyka nasz kościół parafialny stał się jubileuszowym kościołem stacyjnym w przeżywanym Roku Świętego Józefa.

 

 

W każdą środę podczas Mszy świętej o godz. 18:00 modlimy się za wstawiennictwem św. Józefa i jemu zawierzamy rodziny.

Już po raz dwudziesty nasi parafianie podzielili się z potrzebującymi oddając krew. W ambulansie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zebrano ponad osiem litrów krwi od osiemnastu krwiodawców. Łącznie przed naszym kościołem w ciągu tych dwudziestu razy zebrano dwieście dwadzieścia sześć litrów krwi. Kolejna taka akcja będzie 1 sierpnia bieżącego roku.

Podczas odpustu parafialnego ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej. Ksiądz Proboszcz witając księdza Biskupa wyraził radość całej parafii z tego, że nasz kościół jest kościołem stacjonarnym podczas przeżywanego Roku św. Józefa. I tu możemy wypraszać szczególne łaski za wstawiennictwem naszego świętego Patrona.

Rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. Sylwester Jończyk, wikariusz parafii pw. św. Łukasza w Radomiu. W rozważaniach zwracał uwagę, czym są i w jaki sposób przybliżać możemy się do Boga poprzez modlitwę, post i jałmużnę. Także przypomniał czym jest nawrócenie i jak dobrze przeżyć sakrament pokuty, by był on owocny.

Rok 2020 na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. To przede wszystkim z powodu pandemii koronawirusa sars-cov-2, z którą zmaga się cały świat. Ale nie wolno nam zapominać, że ten rok to też czas ważnych rocznic. Przeżywaliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II wspominając, gdy 18 maja 1920 roku przyszedł na świat w Wadowicach. Świętowaliśmy również 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą. Obchodziliśmy też 30. rocznicę powrotu katechezy do szkół w naszej ojczyźnie po usunięciu jej w 1961 roku przez komunistyczne władze.
W naszej wspólnocie parafialnej ważnym wydarzeniem była piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Wiele grup pielgrzymkowych w tym trudnym czasie zrezygnowało z pielgrzymowania. Nasza Grupa nr 20 nie poddała się panice i z Bożym błogosławieństwem po raz trzydziesty udała się na pątniczy szlak. Wyjątkowym wydarzeniem było również zasadzenie przed szkołą w Kuczkach-Kolonii, która nosi imię Jana Pawła II, Dębu Papieskiego by upamiętnić 100. rocznicę urodzin Papieża-Polaka
W tym roku w naszej parafii trzydzieści ośmioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia dwoje dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Dwadzieścia siedmioro młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych siedemnaście małżeństw. Zaś trzydzieści dwie osoby zakończyły ziemski żywot.

Rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Dariusz Olender, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Sadkowie. Komentując słowa proroka Adwentu, św. Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu", zwracał uwagę przy jakiej drodze my jesteśmy, jaką drogą podążamy i za kim podążamy, kogo słuchamy w naszym życiu. Niech te wskazówki pomogą nam dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Do grona ministrantów zostało przyjętych pięciu chłopców z klasy czwartej. Po trzymiesięcznym przygotowaniu ich do Służby Liturgicznej Ołtarza, ks. Proboszcz poświęcił im komże i odebrał od nich przyrzeczenie gorliwej służby przy ołtarzu. Cieszymy się ich decyzją, by służyć Panu Bogu przy ołtarzu i życzymy nieustającej gorliwości w tej służbie. Nowymi ministrantami zostali: Piotr Bińkowski, Michał Korcz, Michał Korcz, Szymon Osowski i Bartek Wójtowicz.