Decyzją ks. bpa Marka Solarczyka nasz kościół parafialny stał się jubileuszowym kościołem stacyjnym w przeżywanym Roku Świętego Józefa.

 

 

W każdą środę podczas Mszy świętej o godz. 18:00 modlimy się za wstawiennictwem św. Józefa i jemu zawierzamy rodziny.

Jak co roku, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP dziękowaliśmy Panu Bogu w parafialnych dożynkach za tegoroczne zbiory. Po poświęceniu wieńców przez ks. Proboszcza, wyruszyła procesja dookoła kościoła.
Wieńce przygotowali mieszkańcy: Gzowic, Kuczek-Kolonii, Kuczek-Wsi, Piskornicy, Wojsławic i Drożanek oraz NSZZ "S" RI.
zdjęcia

Już po raz 31. wyruszyła na pielgrzymi szlak grupa nr 20 z naszej parafii. Uroczystej Mszy świętej rozpoczynającej pielgrzymkę przewodniczył i pobłogosławił na drogę ks. bp Paweł Socha. W czasie Mszy świętej przewodnik grupy, ks. Mariusz Morawski, który prowadzi grupę już po raz ósmy, przypomniał pielgrzymom istotę pielgrzymowania. Powołując się na postawę Abrahama, którego Bóg powołał, a on poszedł za głosem Boga oraz na postawę św. Józefa, któremu we śnie anioł nakazał wziąć Maryję i Dziecię Jezus i uchodzić do Egiptu, a on bez wahania wypełnił wolę Boga. Tak i my mamy iść na pielgrzymkę w posłuszeństwie Panu Bogu, i tworząc jedność z Nim i ze wszystkimi pielgrzymami. Mamy nie oglądać się na trudności, nie szukać wymówek, ale czynem i świadectwem być posłusznymi woli Boga.
Po Mszy świętej wszystkich pielgrzymów odprowadzili: ks. bp Paweł Socha, ks. Proboszcz Wiesław Kudła oraz wójt gminy Gózd Paweł Dziewit.
Pielgrzymi z grupy 20 od ubiegłego roku pielgrzymują bezpośrednio z Kuczek, a od tego roku idą 9 dni i 13 sierpnia razem z całą pielgrzymką radomską pokłonią się Matce Bożej przed Jej Jasnogórskim Wizerunkiem. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: "Maryja nadzieją rodzin". Prosimy Maryję i św. Józefa, w przeżywanym w Kościele Roku św. Józefa, aby opiekowali się naszymi rodzinami i uczyli nas, jak tworzyć piękne rodziny na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.
zdjęcia

Pochodzący z naszej parafii ks. Józef Szpilski w tym roku obchodzi sześćdziesięciopięciolecie święceń kapłańskich. Dziś podczas Mszy świętej w naszym parafialnym kościele dziękowaliśmy Bogu za posługę ks. Józefa i za dar powołań kapłańskich. Ksiądz Szpilski obecnie będący na emeryturze, od pięćdziesięciu ośmiu lat duszpasterzuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. zdjęcia

Ksiądz Biskup Paweł Socha podczas uroczystej Mszy świętej poświęcił sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej z Wojsławic. OSP w Wojsławicach powstała już 1985 roku. Od dziś posiada bardzo ważny symbol swojej tożsamości. Symbolika sztandaru nawiązuje do Patrona strażaków - św. Floriana oraz zawołania druhów z ochotniczych straży pożarnych: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". zdjęcia

Młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu wraz ze swoim duszpasterzem ks. Adrianem Jakubiakiem pielgrzymowali do św. Józefa, aby jemu zawierzyć swoje młodzieńcze życie.
W Roku św. Józefa młodzież z DA w każdą pierwszą sobotę miesiąca pielgrzymuje do jednego z kościołów stacyjnych. W tym miesiącu był to kościół św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach.

Podczas Mszy świętej dziękowaliśmy Panu Bogu za 60 lat kapłaństwa ks. Prałata Kazimierza Mąkosy. Na początku dostojnego Jubilata przywitał ks. Proboszcz zaznaczając, że każde powołanie kapłańskie jest, jak mówił św. Jan Paweł II, darem i tajemnicą. Mszy świętej przewodniczył ks. Kazimierz i on wygłosił homilię, w której podkreślił jak ważna jest wiara w życiu człowieka i jak z wiarą trzeba przeżywać kapłaństwo oraz jak z wiarą prosić Boga o nowe powołania do kapłaństwa, także z naszej parafii. Na zakończenie przedstawiciele parafii składając życzenia Jubilatowi ofiarowali w imieniu wszystkich parafian obraz przedstawiający nasz kościół parafialny.