Decyzją ks. bpa Marka Solarczyka nasz kościół parafialny stał się jubileuszowym kościołem stacyjnym w przeżywanym Roku Świętego Józefa.

 

 

 

Rok 2020 na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. To przede wszystkim z powodu pandemii koronawirusa sars-cov-2, z którą zmaga się cały świat. Ale nie wolno nam zapominać, że ten rok to też czas ważnych rocznic. Przeżywaliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II wspominając, gdy 18 maja 1920 roku przyszedł na świat w Wadowicach. Świętowaliśmy również 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą. Obchodziliśmy też 30. rocznicę powrotu katechezy do szkół w naszej ojczyźnie po usunięciu jej w 1961 roku przez komunistyczne władze.
W naszej wspólnocie parafialnej ważnym wydarzeniem była piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Wiele grup pielgrzymkowych w tym trudnym czasie zrezygnowało z pielgrzymowania. Nasza Grupa nr 20 nie poddała się panice i z Bożym błogosławieństwem po raz trzydziesty udała się na pątniczy szlak. Wyjątkowym wydarzeniem było również zasadzenie przed szkołą w Kuczkach-Kolonii, która nosi imię Jana Pawła II, Dębu Papieskiego by upamiętnić 100. rocznicę urodzin Papieża-Polaka
W tym roku w naszej parafii trzydzieści ośmioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia dwoje dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Dwadzieścia siedmioro młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych siedemnaście małżeństw. Zaś trzydzieści dwie osoby zakończyły ziemski żywot.

Rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Dariusz Olender, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Sadkowie. Komentując słowa proroka Adwentu, św. Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu", zwracał uwagę przy jakiej drodze my jesteśmy, jaką drogą podążamy i za kim podążamy, kogo słuchamy w naszym życiu. Niech te wskazówki pomogą nam dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Do grona ministrantów zostało przyjętych pięciu chłopców z klasy czwartej. Po trzymiesięcznym przygotowaniu ich do Służby Liturgicznej Ołtarza, ks. Proboszcz poświęcił im komże i odebrał od nich przyrzeczenie gorliwej służby przy ołtarzu. Cieszymy się ich decyzją, by służyć Panu Bogu przy ołtarzu i życzymy nieustającej gorliwości w tej służbie. Nowymi ministrantami zostali: Piotr Bińkowski, Michał Korcz, Michał Korcz, Szymon Osowski i Bartek Wójtowicz.

W 42. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego, świętując XX Dzień Papieski, przed szkołą im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii zasadzono Dąb Papieski. W ten sposób cała społeczność szkolna chce upamiętnić 100. rocznicę urodzin naszego Wielkiego Rodaka, a jednocześnie Patrona szkoły – św. Jana Pawła II, aby współczesnym i przyszłym pokoleniom uczniów i nauczycieli przypominał, iż mamy wzrastać i być mocnymi jak dąb, a to za sprawą wskazówek Wielkiego Papieża.

W Uroczystość Wniebowzięcia NMP, gdy obchodziliśmy setną rocznicę bitwy warszawskiej dziękowaliśmy Bogu i Jego Matce za Cud nad Wisłą. W naszej parafii to także dożynki i dziękczynienie za tegoroczne zbiory. Mieszkańcy poszczególnych wsi przygotowali jak co roku przepiękne wieńce dożynkowe, które poświęcił ks. Proboszcz. zdjęcia

W tym samym czasie, gdy pielgrzymi zdążali pieszo na Jasną Górę, w kościele codziennie około pięćdziesięcioosobowa grupa parafian razem z ks. Proboszczem gromadziła się, by przeżywać duchową pielgrzymkę. Duchowi pielgrzymi codziennie w ciągu dnia odmawiali Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Anioł Pański i wszystkie te same modlitwy, co pątnicy idący pieszo. Zaś wieczorem gromadzili się na Mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskim. Podczas tego trwania na modlitwie pielgrzymi duchowi rozważali te same treści, co pielgrzymi idący na pieszo. W ten sposób zawiązała się więź duchowa między pielgrzymami. Przez pierwsze trzy dni razem z pielgrzymami modlił się również ks. bp Paweł. A ostatniego dnia do pielgrzymów duchowych dołączył ks. Mariusz, przewodnik pieszej pielgrzymki z Kuczek - grupy nr 20, który zdążył akurat wrócić z Częstochowy i pozdrowił wszystkich zgromadzonych od pieszych pielgrzymów oraz podzielił się przeżyciami z pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, zachęcając jeśli komu siły tylko pozwalają, by w przyszłym roku wziął udział w pieszej pielgrzymce, bowiem jest to nieopisane doświadczenie Boga i bliźniego we wspólnocie.