Rekolekcje wielkopostne


Podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które odbyły się w dniach od 27 do 39 marca, do Świąt Wielkanocnych przygotowywał nas ks. Tomasz Orłowski, wikariusz z parafii Opieki NMP w Radomiu. Ksiądz Rekolekcjonista ukazywał podczas nauk to co jest podstawą naszej religijności, co jest najważniejsze w kontakcie z Bogiem – modlitwa, Eucharystia, sakrament pokuty. Dzieci podczas rekolekcji spotykały się w szkole, aby tam poznawać wielką miłość Boga ku nam i w jaki sposób naszą postawą możemy na nią odpowiadać.