Misjonarz w Kamerunu


W niedzielę 26 czerwca gościliśmy w naszej parafii ks. Mirosława Bujaka, misjonarza z Kamerunu. Ksiądz Mirosław pochodzi z naszej diecezji. W 2003 roku wyjechał do pracy misyjnej w Afryce, w Kamerunie. Obecnie przebywając w Polsce na urlopie dzieli się swoimi doświadczeniami pracy misyjnej. Również i w naszej parafii opowiadał o tym co jest radosne i co jest trudne w duszpasterstwie wśród tamtych ludzi oraz o tym jak bardzo ważne i potrzebne jest towarzyszenie duchowe tamtejszym mieszkańcom. Zwrócił również uwagę, co my możemy zrobić i jak pomóc misjom i misjonarzom.
Więcej o pracy misyjnej ks. Mirosława oraz o adopcji serca można dowiedzieć się na stronie internetowej.