Nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła


W roku 490 na półwyspie Gargano we Włoszech, w grocie ukazał się św. Michał Archanioł. Od tego czasu odbiera tam szczególną cześć wysłuchując próśb, które za jego pośrednictwem wierni zanoszą do Boga.

W Piśmie świętym nazwany jest wodzem zastępów niebieskich walczący i zwyciężający szatana. Uznawany jest za patrona i stróża Kościoła. Przychodzi wiernym z pomocą w najtrudniejszych chwilach, szczególnie w pokusach. Broni przed złem i pomaga w walce z pokusami.

Od 2013 roku Figura św. Michała z Gargano pielgrzymuje po wybranych parafiach w naszej ojczyźnie. Również i w naszej parafii w dniach od 28 do 30 października 2022 roku doświadczyliśmy tego szczęścia przeżywając nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła. Był to czas wyjątkowy i błogosławiony, wypełniony modlitwą i błaganiem św. Patrona o pomoc w walce ze złem, które dotyka każdego.

Gdy Figura św. Michała Archanioła została uroczyście wniesiona do naszej świątyni, ks. Proboszcz (zgodnie ze zwyczajem) nałożył koronę św. Michałowi, jako symbol ustanowienia go Przewodnikiem i Opiekunem naszej wspólnoty parafialnej. Podczas nawiedzenia oddaliśmy w opiekę św. Archanioła dzieci i młodzież, osoby starsze i samotne, rodziny i całą parafię. Szczególnie modliliśmy się o uwolnienie od nałogów i uzależnień. Jako wyjątkowy znak otwarcia się na Boże łaski, bardzo wiele osób przyjęło Szkaplerz św. Michała Archanioła, nazywany „kamizelką diablootporną” – to taka namacalna oznaka, że św. Michał czuwa nad osobą, która go nosi, lub nad osobą uzależnioną od grzechu, w intencji której bliscy przyjmują szkaplerz. Nawiedzenie poprowadził i głosił w tym czasie słowo Boże michalita, ks. Sylwester Szajca, który przybył wraz z Figurą.

Zakończeniem nawiedzenia było oddanie siebie osobiście i całej parafii pod opiekę św. Michała Archanioła. Niech zatem ten Święty Boży Posłaniec czuwa nad każdym z nas i otacza swoją tarczą przed zakusami szatana.