Wizytacja kanoniczna


W niedzielę 7 maja w naszej parafii odbyła się wizyta kanoniczna bpa Marka Solarczyka. Każda parafia przeżywa takie spotkanie z Biskupem zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego co pięć lat. Ksiądz Biskup wtedy spotyka się z parafianami, głosi słowo Boże, sprawuje sakramenty.
W naszej parafii ks. Biskup sprawował Mszę świętą i głosił homilię w kaplicy w Drożankach oraz sumę w kościele w Kuczkach, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania dwudziestu trzem osobom z klasy VIII. Na zakończenie każdej Mszy świętej udzielał pasterskiego błogosławieństwa.