Grupa Pielgrzymkowa „20”


Grupa „20” to nasza grupa pielgrzymkowa, którą tworzą pielgrzymi z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach, do których dołączają parafianie z parafii Miłosierdzia Bożego w Goździe oraz św. Andrzeja Boboli w Małęczynie. Grupa ta istnieje od 1991 roku. Powstała jako wotum wdzięczności za wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Radomiu 4 czerwca 1991 roku i jako okazja do wzięcia udziału w VI Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie w dniach 10-15 sierpnia tego samego roku. Organizacją pielgrzymki zajął się pochodzący z naszej parafii ówczesny kleryk salezjański ks. Jacek Marchewka.

Do 2019 roku pielgrzymi dojeżdżali do Radomia i stamtąd rozpoczynali pielgrzymowanie wraz z całą I Kolumną Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. W 2020 roku nastąpiła zmiana trasy: pielgrzymka wyruszyła bezpośrednio z Kuczek. Natomiast od 2021 roku pielgrzymka rozpoczyna się 5 sierpnia Mszą świętą w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach, trwa dziewięć dni i kończy się 13 sierpnia Mszą świętą na Jasnej Górze. Pielgrzymi w ciągu dziewięciu dni przemierzają 210 kilometrów.

Cechą charakterystyczną grupy jest to, iż pielgrzymują w niej całe rodziny: rodzice z dziećmi i dziadkowie z wnukami. Młodzi uczą się od starszych wiary i podejmowania trudu. Zaś dorośli uczą się od dzieci radości, spontaniczności i co znaczy być dzieckiem Bożym. trasa pielgrzymki

Trasa pielgrzymki

Kuczki-Kolonia – Parznice – 21 km
Parznice – Zaborowie – 19 km
Zaborowie – Huta – 20 km
Huta – Kamienna Wola – 27 km
Kamienna Wola – Radoszyce – 20 km
Radoszyce – Oleszno – 23 km
Oleszno – Radoszewnica – 34 km
Radoszewnica – Mokrzesz – 25 km
Mokrzesz – Jasna Góra – 21 km