Oaza


Spotkania oazowe
– w soboty o godz. 11:00

Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) powstał w Polsce, a jego założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, diecezji.

Znak Ruchu

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-dzoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Historia

Ks. Franciszek Blachnicki już od samego początku swojej posługi kapłańskiej1 organizował rekolekcje wakacyjne dla ministrantów. Z roku na rok dokonywał stosownych korekt pod wpływem obserwacji. W sierpniu 1954 r. zorganizował wydłużone do dwóch tygodni rekolekcje w Bibieli2, które nazwał Oazą Dzieci Bożych.

W oparciu o doświadczenia tych rekolekcji podjął studia licencjackie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1961-1963). Licencjat pod tytułem Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych był naukową oceną wypracowanej metody. Ten solidny teologiczny fundament zachęcił ks. Franciszka do organizowania oaz dla młodzieży i księży (1964-1968). Te wyjazdy miały jednak charakter jednorazowych wydarzeń.

W 1969 roku ks. Franciszek Blachnicki zawiązał Ruch Żywego Kościoła, a rekolekcje oazowe przemianował na Oazy Żywego Kościoła. Nazwa tego właśnie ruchu została zmieniona w 1976 roku na Ruch Światło-Życie.

Twórca oazy, założyciel Ruchu i pierwszy moderator krajowy, ks. Franciszek Blachnicki, zmarł w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku. Jego doczesne szczątki zostały przeniesione do krypty kościoła pw. Dobrego Pasterza w Krościenku w 2000 r. W tej miejscowości jest właśnie źródło i centrum Ruchu Światło-Życie.

Od kilkunastu lat Ruch Światło-Życie działa także poza Polską: w Bułgarii, Brazylii, na Słowacji, Litwie, w Czechach, Niemczech, Austrii, na Białorusi, Ukrainie (skąd coraz liczniej młodzież przybywa na wakacyjne oazy do Polski), Łotwie, w Irlandii i Wielkiej Brytanii, a od niedawna także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie a nawet w Chinach.

Formacja oazowa

Celem formacji Ruchu Światło-Życie jest doprowadzenie uczestnika do dojrzałości chrześcijańskiej. Realizuje to poprzez program formacyjny dostosowany do konkretnej grupy wiekowej i konkretnego stanu w Kościele3.

Formacja oazowa realizowana jest podczas cotygodniowych spotkań w małych grupach, wspólnotach. Ważnym elementem są też uroczyste Msze święte pierwszoczwartkowe, w których uczestniczy cała oazowa wspólnota parafialna. Dni Wspólnoty przeżywane z innymi parafialnymi wspólnotami mają za zadanie umocnić więź jedności i pokazać powszechność Kościoła. Natomiast spotkania weekendowe, tzw. Oazy Modlitwy pomagają w rozwoju ducha modlitwy. Ukoronowaniem całego roku formacyjnego są wakacyjne piętnastodniowe rekolekcje oazowe przeżywane razem z rówieśnikami według poszczególnych stopni formacji oazowej.

Formacja oazowa w Ruchu Światło-Życie ma dwa etapy. Pierwszym etapem jest formacja programowa, która sprowadza się do uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych w ciągu roku oraz do wyjazdów na oazy rekolekcyjne w wakacje. Prowadzone są według odpowiednich stopni.

Nazwa stopniaKto może uczestniczyć?
I° Oazy Dzieci BożychIV klasa szkoły podstawowej
II° Oazy Dzieci BożychV klasa szkoły podstawowej
III° Oazy Dzieci BożychVI klasa szkoły podstawowej
I° Oazy Nowej DrogiVII klasa szkoły podstawowej
II° Oazy Nowej DrogiVIII klasa szkoły podstawowej
I° Oazy Nowego Życiamłodzież ze szkół ponadpodstawowych
II° Oazy Nowego Życiamłodzież po I° ONŻ
III° Oazy Nowego Życiamłodzież po II° ONŻ

Kluczowymi stopniami są Oazy Nowego Życia, ponieważ przygotowują uczestnika do drugiego etapu formacji oazowej, którą jest służba (gr. diakonia) poprzez zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej i diecezjalnej.

Linki zewnętrzne

Więcej informacji o oazie dostępne są na stronach:

Przypisy

  1. Święcenia prezbiteratu przyjął 25 czerwca 1950 r. z rąk bp. Adamskiego. ↩︎
  2. Dzisiaj jest to część Miasteczka Śląskiego. Zobacz: https://goo.gl/maps/3qBkuxBnHZVgSHKA6 ↩︎
  3. Porównaj: KKK 897 ↩︎