Bierzmowanie


Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 1200.

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom.

Najstarsze świadectwo o udzielaniu sakramentu bierzmowania zapisane jest w Dziejach Apostolskich i mówi wyraźnie i szczegółowo o udzielaniu tego znaku wiary jako dopełnienia chrztu świętego. Czytamy tam: „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).

Zwyczajowo, sakramentu bierzmowania udziela się młodzieży z ósmej klasy szkoły podstawowej.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. Proboszcza.

Przyjmujący sakrament bierzmowania powinien
 • być dojrzałym w wierze,
 • mieć świadomość czym jest sakrament bierzmowania i do czego zobowiązuje,
 • być ochrzczonym i w stanie łaski uświęcającej,
 • być przygotowanym do przyjęcia tego sakramentu poprzez systematyczne i czynne uczestnictwo w katechezie szkolnej.
Świadkiem bierzmowania może zostać ten, kto
 • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystię),
 • należy do Kościoła katolickiego i nie został z niego usunięty (nie podlega żadnej karze kościelnej),
 • jest w stanie łaski uświęcającej,
 • jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania,
 • najlepiej, aby był to jeden z chrzestnych.
Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania
 1. świadectwo chrztu,
 2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej wraz z opinią katechety.