Pogrzeb katolicki


Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1176 §1

Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawić z zachowaniem przepisów liturgicznych.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1176 §2

Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1176 §3

Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1177 §1

Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1177 §2

Prawo kościelne mówi, że niektórym osobom należy odmówić pochówku chrześcijańskiego. W Kodeksie Prawa Kanonicznego wymienione są trzy kategorie takich osób. Są to:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Dlaczego? Dlatego, że jak czytamy w Katechizmie „posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym…” (KKK 1684).
„Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej” (kan. 1185).

Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego
  1. akt zgonu
  2. zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (sakrament pokuty, Eucharystii, namaszczenia chorych).

Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej parafii, powinniśmy zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.