Podczas odpustu ku czci naszego Patrona, św. Józefa Oblubieńca NMP, uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zenon Sala, dyrektor ekonomiczny Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Ksiądz Zenon przypomniał kim dla nas ma być postać św. Józefa i jak jego Osoba ma prowadzić nas w codziennym życiu.

Młodzież przygotowująca się do bierzmowania przeżyła trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie "Betania" w Pionkach. Prowadził je ks. Krzysztof Dukielski (moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie) razem z ks. Mariuszem Morawskim oraz animatorami z oazy. Z naszą młodzieżą w rekolekcjach uczestniczyła też młodzież z Zakrzewa wraz z ks. Kamilem Kowalskim. Młodzi poprzez modlitwę, radość i zabawę na nowo starali się odkryć kim jesteśmy dla Pana Boga; że jesteśmy Jego wyjątkowym stworzeniem i zawsze dla Niego jesteśmy najważniejsi.

Jak co roku Pielgrzymi z grupy pielgrzymkowej nr 20 zebrali się na spotkaniu opłatkowym. Tradycyjnie rozpoczęliśmy modlitwą, odczytaniem fragmentu o narodzeniu Pana Jezusa z Ewangelii i składaniem sobie wspólnie życzeń. Następnie przy ciepłym bigosie i smacznym cieście wspominaliśmy ubiegłoroczną pielgrzymkę i planowaliśmy tegoroczną.

Rok 2018 dla naszej Ojczyzny był wyjątkowy, bowiem był to rok Jubileuszu stu lat odzyskania niepodległości. Radowaliśmy się i dziękowaliśmy Bogu, że po stu dwudziestu latach niewoli Polska znów pojawiła się na mapie świata.
W naszej parafii szczególnym wydarzeniem była wizytacja kanoniczna księdza biskupa Piotra Turzyńskiego, która miała miejsce w maju. W czerwcu razem z naszym proboszczem księdzem Wiesławem Kudłą dziękowaliśmy za czterdzieści lat jego kapłaństwa, zaś w lipcu świętowaliśmy sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich pochodzącego z naszej parafii księdza biskupa Pawła Sochy.
W tym roku w naszej parafii czterdzieści pięcioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia siedmioro dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Osiemnaścioro młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych osiemnaście małżeństw. Dwadzieścia jeden osób zakończyło ziemski żywot.

Radości z narodzenia Pana Jezusa mogliśmy doświadczyć podczas koncertu kolęd w wykonaniu naszego organisty, Sebastiana Bączkowskiego oraz nauczycieli ze szkoły muzycznej w Siennie. Wykonawcy przypomnieli nam piękno polskich kolęd, współczesnych i dawnych. Mogliśmy też włączyć się razem we wspólne kolędowanie.

Już po raz dwunasty we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zorganizowaliśmy akcję oddania krwi. Tym bezcennym darem z potrzebującymi dziś podzieliło się dwadzieścia dziewięć osób. Zebrano ponad 13 litrów krwi.

 

 

Rekolekcje adwentowe prowadził w tym roku ks. Łukasz Bociek, wikariusz parafii bł. Annuarity w Radomiu. Przypomniał nam, co znaczy być dzieckiem Boga i jak budować w sobie to dziecięctwo poprzez radość bycia mężczyzną i kobietą w małżeństwie oraz prostując drogi swego życia w sakramencie pokuty i pojednania