Rok 2018 dla naszej Ojczyzny był wyjątkowy, bowiem był to rok Jubileuszu stu lat odzyskania niepodległości. Radowaliśmy się i dziękowaliśmy Bogu, że po stu dwudziestu latach niewoli Polska znów pojawiła się na mapie świata.
W naszej parafii szczególnym wydarzeniem była wizytacja kanoniczna księdza biskupa Piotra Turzyńskiego, która miała miejsce w maju. W czerwcu razem z naszym proboszczem księdzem Wiesławem Kudłą dziękowaliśmy za czterdzieści lat jego kapłaństwa, zaś w lipcu świętowaliśmy sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich pochodzącego z naszej parafii księdza biskupa Pawła Sochy.
W tym roku w naszej parafii czterdzieści pięcioro dzieci przyjęło chrzest święty. Dwadzieścia siedmioro dzieci po raz pierwszy zjednoczyło się z Chrystusem w Komunii świętej. Osiemnaścioro młodych umocniło swoją wiarę w sakramencie bierzmowania. Zostało pobłogosławionych osiemnaście małżeństw. Dwadzieścia jeden osób zakończyło ziemski żywot.

Radości z narodzenia Pana Jezusa mogliśmy doświadczyć podczas koncertu kolęd w wykonaniu naszego organisty, Sebastiana Bączkowskiego oraz nauczycieli ze szkoły muzycznej w Siennie. Wykonawcy przypomnieli nam piękno polskich kolęd, współczesnych i dawnych. Mogliśmy też włączyć się razem we wspólne kolędowanie.

Już po raz dwunasty we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zorganizowaliśmy akcję oddania krwi. Tym bezcennym darem z potrzebującymi dziś podzieliło się dwadzieścia dziewięć osób. Zebrano ponad 13 litrów krwi.

 

 

Rekolekcje adwentowe prowadził w tym roku ks. Łukasz Bociek, wikariusz parafii bł. Annuarity w Radomiu. Przypomniał nam, co znaczy być dzieckiem Boga i jak budować w sobie to dziecięctwo poprzez radość bycia mężczyzną i kobietą w małżeństwie oraz prostując drogi swego życia w sakramencie pokuty i pojednania

Do grona ministrantów zostało przyjętych sześciu chłopców. Po trzymiesięcznym przygotowaniu ich do Służby Liturgicznej Ołtarza, ks. Proboszcz poświęcił im komże i odebrał od nich przyrzeczenie gorliwej służby przy ołtarzu. Nowymi ministrantami zostali: Igor Jarecki, Filip Kozłowski, Kacper Mitak, Przemysław Osowski, Dawid Szymczak i Piotr Tokarski.

Rozegrany został finał III Parafialnego Turnieju Ministrantów w Tenisa Stołowego. Do eliminacji, które odbyły się 27 października przystąpiło dwunastu ministrantów. Po rozgrywkach w grupach wyłoniono finalistów, którzy walczyli o zwycięstwo. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Szymczak, drugie Maksymilian Skalski, trzecie Jakub Misalski.

Podczas kolejnej akcji oddawania krwi przy naszym kościele bezcennym darem podzieliło się dwadzieścia pięć osób. Zebrano ponad jedenaście litrów krwi.